Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 262

Autorzy: Patrycja Helt , Tomasz Gulczyński , Dariusz Baczyński :

Tytuł: Optymalizacja konfiguracji sieci rozdzielczej niskiego napięcia z wykorzystaniem prognoz opartych na danych AMI

Streszczenie: W artykule przedstawiono praktyczne podejście do optymalizacji konfiguracji rzeczywistej sieci rozdzielczej nn. Opisano zbiór danych wejściowych, metody optymalizacji i uzyskane wyniki. Na podstawie prognoz obciążenia w poszczególnych węzłach odbiorczych określono optymalne konfiguracje. Prognozy wykonano czterema metodami prognostycznymi. Optymalizację konfiguracji sieci przeprowadzono za pomocą dwóch opracowanych metod: heurystycznej i genetycznej. Na podstawie przeprowadzonych symulacji sformułowano praktyczne wnioski.

Słowa kluczowe: elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, optymalizacja konfiguracji sieci, prognozowanie zapotrzebowania, system informatyczny.

wstecz